Månadens deal

En video skapar värde!

Ta mig till kampanjen

Vad är UX design?

Morgan Green Svensson
23 januari, 2020

Vad är UX design?

Här får du en förklaring vad UX design är samt 10 tips för UX design som du hittar lite längre ner på sidan.

UI - User Interface

När man pratar om UX så brukar man också nämna UI. UI står för User Interface och är kort och gott användargränssnittet. UI är den grafisk layout som användaren ser när den kommer in på exempelvis en hemsida eller en applikation.

UX - User Experience

UX är ett större begrepp och består av många delar där också UI är en stor del. UX är User experience och betyder användarupplevelse. Här ingår hela användarens interaktion med produkten. Delarna i UX brukar man dela upp i visuell design, interaktionsdesign, användbarhet, användarvänlighet, ergonomi, tillgänglighet och informationsarkitektur. Vid UX är research otroligt viktigt för att ta reda på vad som fungerar för användaren och göra upplevelsen så behaglig och smidig som möjligt.

Vad gör en UI-designer?

Man skulle kunna säga att UI-designers är grafiska formgivare där estetiken är i fokus. De ansvarar för att göra gränssnittet attraktivt och visuellt stimulerande för användaren och samtidigt designa efter produktens syfte och personlighet.

Vad gör en UX-designer?

UX-designern arbetar också med användargränssnittet precis som UI-designern men med skillnaden att UX-designern fokuserar på funktionaliteten istället för utseendet. För att användaren ska få en så bra upplevelse av applikationen eller hemsidan som möjligt, så ansvarar UX-designern för hela användarupplevelsen. De bestämmer hur applikationen eller hemsidan är organiserad och hur de olika delarna relaterar till varandra. Kort sagt designar de hur gränssnittet fungerar. Om UX-designern gjort ett bra jobb fungerar allt bra och känns smidigt, då kommer också användaren att ha en bra upplevelse av hemsidan eller appen.

UX Mätmetoder

En viktigt del inom UX är att göra mätningar av hur applikationen eller hemsidan fungerar och sedan anpassa UX arbetet efter det. Det görs med olika KPIer (key performance indicators), här är några av de viktigaste inom UX.

KPI - Key performance indicators

 • Task Success Rate - TSR

TSR mäter antalet korrekt utförda uppgifter och används mycket ofta. Du kan t ex  mäta hur användaren klarar av att fylla i ett formulär eller köpa en produkt på ett korrekt sätt.

 • Time-on-task - ToT

ToT mäter tiden det tar för användaren att utföra en speciell uppgift. Ju fortare desto bättre User Experience.

 • Search vs navigation - SvN

SvN mäter hur användaren tar sig till en viss sida via meny eller sökfunktionen. Om en användare inte lyckas nå sin destination via navigeringen i menyn så är sökfunktionen oftast nästa steg. Ju mindre sökfunktionen används desto bättre UX i de flesta fall. Men ta ett beslut från fall till fall. En tydlig meny med färre alternativ kan vara en bättre upplevelse för användaren.

 • User error rate - UER

UER mäter hur många gånger en användare anger fel vid en inmatning i t ex ett formulär. Det kan tex vara i vilket format datum och telefonnummer ska anges. Lätta problem att åtgärda men väldigt viktiga för användarupplevelsen. 

 • System Usability Scale - SUS

SUS är ett verktyg från uppfinnaren John Brooke som består av ett 10-punkts frågeformulär där du kan testa användbarheten för en produkt. Det består av 10 frågor med 5 möjliga svar från “helt överens” till “starkt oenig”.  Läs mer om SUS här.

Det finns såklart många fler sätt att mäta hur bra användarvänligheten är men de här KPI:erna är väldigt användbara vid UX arbete.

10 tips för UX design

 1. Lär känna användaren - Vem är mottagaren?
 2. Tänk som en användare - Hur beter sig användaren?
 3. KISS - Keep it simple, stupid! - Krångla inte till det.
 4. Research och inspiration - Vad är de senaste trenderna?
 5. Grafisk profil - Planera projektet
 6. Mobile first - Bygg för mobilanvändaren
 7. Anpassa innehållet - Anpassa efter mottagaren
 8. Scrollning - Undvik lång scrollning
 9. Vägled användaren - Visa vägen
 10. Testa och mät - Gör tester och mät användarupplevelsen

1. Lär känna användaren och produkten

För att kunna göra ett bra UX arbete krävs det att man lär känna användaren. Målet med UX arbetet är att göra användarupplevelsen så behaglig och effektiv som möjligt. Ta reda på vilken målgrupp du riktar dig till och vad du vill säga. Det här är en bra utgångspunkt i arbetet med det grafiska användargränssnittet. Identifiera också var användaren kommer titta när den först kommer in på din hemsida eller öppnar din applikation. Det är den viktigaste platsen på din sida eller app så se till att anpassa ditt innehåll efter detta.      

2. Tänk som en användare

Lär känna dina användare och hur de använder din applikation eller hemsida. Gör utforskandet av den smidig, lättmanövrerad och lättförståelig. Det ska vara lätt för användaren att hitta det den letar efter men också leda den vidare till ännu mer relevant innehåll. 

3. KISS - keep it simple, stupid!

Keep it simple, stupid! är ett begrepp som används ofta bland designers, krångla inte till det, helt enkelt. Sträva efter enkelhet och tydlighet i din design så att användaren kan ta till sig innehållet med en enda blick. Minimalistisk design med enkla mönster är lätta att förstå för användaren och ger en tydlighet. För att göra din design visuellt intressant för användaren så lägg till relevanta bilder, ikoner och färg. En enklare design är ofta tydligare och elegantare än en mer avancerad med väldigt mycket olika innehåll och färger.

4. Research och inspiration

En viktig del i UX arbetet är research. Eftersom utvecklingen går framåt i en rasande fart så finns det alltid någonting nytt att lära sig. Ta reda på de senaste UX trenderna och försök hitta något som passar till just ditt projekt. Titta också på konkurrenterna och analysera hur deras appar och hemsidor ser ut och anpassa ditt arbete efter detta. Det finns säkert någonting från konkurrenternas appar och hemsidor som du tycker är bra. Utnyttja det och ta de bästa bitarna och sätt ihop till något fantastiskt.

5. Grafisk profil

Ta fram en grafisk profil där bl a färger, logotyper, typografi ingår. Välj färger som passar med projektet och med varandra men försök att inte ha fler än 4 st. Skapa flera varianter av logotypen och bestäm hur och när den ska användas. Att välja rätt typografi är viktigare än många tror. Olika typsnitt säger olika saker och man vill att typsnittet ska passa ihop med projektets profil samt vara enkelt och behagligt att läsa för användaren. Använd inte fler än 2-3 olika typsnitt i ett projekt samt se till att de passar ihop med varandra. Att använda ett typsnitt för rubriker och ett för brödtexten brukar vara en bra grundregel. En annan del i typografin är storleken, radhöjden och teckenavståndet på texten. En tumregel är att brödtextens storlek ska vara 50% av rubrikens och radhöjden 1,5x. Vad gäller teckenavståndet så är rådet att testa sig fram.  

6. Mobile first

Det finns många anledningar att designa efter principen “mobile first”. Här listar jag några av dessa:

 • Tydligheten - Vid mobile first design är det begränsat med plats så du som designer måste tänka på hur du använder utrymmet på ett mycket mer konservativt sätt. Att designa mobile first hjälper till att hålla de kärnvärden du vill presentera för användarna i framkant utan att översvämma sidan med oväsentlig utfyllnad. När du sedan gradvis bygger för större skärmar så är det lättare att hålla fokus på kärnvärdena i projektet och därefter lägga till annat innehåll. 
 • Mobilanvändandet - Fler och fler som besöker en hemsida gör det idag med en mobiltelefon. I statistik från statista.com 2018 så använde 52.2% av användarna mobiltelefon när de besökte en hemsida. Trenden i statistiken är tydlig, mobilanvändandet ökar för varje år. 
 •  Google-ranking - Sedan 1 juli 2019 är indexering av mobile-first aktiverad som standard för alla nya webbplatser. Med mobile-first indexering menas att google använder sig av mobilversionen av hemsidan för indexering och rangordning. Detta gör att mobile-first sidor som ger ett relevant svar på sökningen rankas högre.
 • Konverteringar och leads - Eftersom en mobile-first design är snabbare och tydligare, där användaren hittar vad den letar efter tidigare ökar också andelen konverteringar och leads på en mobile-first hemsida. 

7. Anpassa innehållet

Anpassa ditt språk efter målgruppen och undvik långa stycken. Dela upp texten i stycken med underrubriker, det gör det lättare för användaren att scanna av texten och hitta vad den söker. Gör rubriker som beskriver texten och besvarar frågor som användaren kan tänkas ha om den.

8. Scrollning

Försök att undvika lång scrollning för användaren, se till att det viktigaste för användaren kommer först. Användaren kommer scrolla längre ner på sidan om den vet att det finns mer relevant innehåll längre ner, visa det för användaren.

9. Vägled användaren

Se alltid till att användare alltid har möjligheten att ta sig vidare på en sida. Genom att lägga till länkar, knappar, menyer och förslag på liknande innehåll.

10. Testa och mät

Innan du går live med en app eller hemsida så testa den grundligt så att allt fungerar som det ska. Buggar förstör upplevelsen för användaren och försämrar trovärdigheten för projektet och för dig som designer. Sedan gäller det att göra mätningar hur användaren upplever appen eller hemsidan och anpassa designen efter resultatet.

Vi på Digitalpartner vill tacka dig för att du läst inlägget och samtidigt önska dig lycka till med ditt UX arbete!

Läs mer om Digitalpartner, våra tjänster, referenser eller ta del av vår kunskapsbank.

Få en gratis SEO guide för 2022

Signa upp för nyhetsbrev och få din sökmotoroptimeringsguide helt kostnadsfritt!

Fyll i din Emailadress

Bli en partner du med!

Vi har ett stort utbud av tjänster inom webbutveckling, digital marknadsföring och digital strategi. Kontakta oss för mer information om vad vi kan göra för att ta ert företag till nästa nivå.

Företagarna representerar över 60 000 företag över hela Sverige, deras mål är att ge företag bättre förutsättningar att lyckas. Vi är medlemmar för att vi anser välmående företag gynnar både Sverige & befolkningen.

Handelskammaren Mälardalen är en organisation som företräder regionens företag både lokalt och internationellt. Vi är medlemmar för att stötta deras arbete och för att bredda vårt nätverk.

Nyföretagarcentrum i Örebro är en organisation som hjälper nya företagare från affärsidé till fungerande bolag. Vi är medlemmar för att stötta tillväxten av nya bolag i Örebro Län.

Örebro Hockey spelar i Svenska Hockeyligan (SHL)  och kämpar för sin första SM-titel. Vi sponsrar Örebro hockey för stödja idrotten i Örebro Län.

Copyright © 2024  Digitalpartner Europe AB.
pencilenvelopegraduation-hatbookusersmap-markersmartphonebubble linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram