Månadens deal

En video skapar värde!

Ta mig till kampanjen

Vad är nudging?

23 april, 2021

Vad är nudging egentligen? Nudging är ett beteendevetenskapligt verktyg som har blivit allt mer uppmärksammat de senaste åren. Vi kommer i tre delar gå djupare in på nudging, vad det är, vilka möjligheter och risker som finns och hur man kan använda sig av det i sin kommunikation. Här i del 1 går vi igenom vad nudging är. Häng med!

Nudging hör ihop med evolutionspsykologi

Evolutionspsykologi är grunden till allt mänskligt beteende, och därmed nudging. Ett beteende har ofta proximala och ultimata förklaringar som rädsla får oss att undvika något farligt, glädje får oss att göra mer av det som är bra för oss och vi känner en lust att tillföra en social gemenskap.

Vad handlar nudging om?

Nudging handlar om att göra en förändring i valsituationen som får en människa att bete sig på ett önskat sätt, utan att förbjuda eller ta bort några alternativ. Nudging får inte vara tvingande utan det handlar om att få människor att bete sig på ett bättre sätt. Se exempel nedan.

Den här pappershållaren ska få folk att ta mindre papper när de torkar händerna. Det gröna pappret ska associeras med skog och få folk att känna att det är dåligt att använda för mycket papper. Här förmedlar även WWF budskapet genom texten "save paper - save the planet" som är en väldigt riktad text mot att för mycket pappersanvändning skadar planeten.

Fyra övergripande nudging principer

Man brukar säga att nudging består av fyra övergripande principer, också kallat EAST som står för enkelt, attraktivt, socialt och timing.

Enkelt

Beteendet påverkas av hur svårt, eller enkelt något är att göra. Svårighetsgraden som en person upplever grunda sig lika mycket i personens egna förutsättningar som hur svårt något faktiskt är. Vill vi öka ett beteendes frekvens måste beteendet bli enklare att genomföra.

Attraktivt

Det handlar ofta om två saker: att attrahera uppmärksamhet och att göra något åtråvärt. För att agera på ett nytt sätt krävs det först att vi uppmärksammar att det går att bete sig på ett annat sätt än vad vi är vana vid.

Socialt

Andra människor påverkar oss mer än vad de flesta tror. Vi människor är folkdjur och i grund och botten handlar att vara en del av gruppen om överlevnad. Därför påverkas vi extremt mycket av vad personer i vår omgivning gör och tycker. Påverkan sker ofta i tre olika nivåer: vad de flesta gör, vad personer vi ser upp till gör och vad personer nära oss gör.

Timing

Man brukar säga att timing handlar om två saker: när i tid en uppmaning kommer och när i tid konsekvenserna kommer. Stora livsförändringar sker ofta i samband med andra stora livsförändringar, så kallad fresh start effekt. Det är troligare att börja med något nytt om det går att koppla det till t.ex. en dag som känns ny.

Hur går en nudge till?

vad-ar-nudging
Bild tagen från Nudgingbolaget

Nudging består av olika processer, i varje process ställs frågor och observationer på personens beteende görs. När man har slutfört processen kan man börja applicera nudgingmetoden i sin kommuikation.

Målbeteende: Hur en person beter sig på nu

Diagnos: Vad kan problemet vara? Finns det några hinder?

Design: Vad kan vi göra åt det?

Experiment: Kollar upp olika alternativ, provar olika grejer, har det effekt?

Analys: Fungerade det?

Beteendestrategi för fortsatt arbete: Hur ska det nya beteendet upprätthållas?

Så vad är nudging egentligen?

Nudging är ett beteendevetenskapligt verktyg som handlar om att göra en förändring i valsituationen som får en människa att bete sig på ett önskat sätt, utan att förbjuda eller ta bort några alternativ. En nudge består av sex steg: målbeteende, diagnos, design, experiment, analys och beteendestrategi för fortsatt arbete. Det hjälper er att ta fram en nudgingmetod som ni sedan kan använda i er kommunikation. Nudging består också av fyra principer (EAST) som handlar om hur vi människor beter och är grunden till hur nudging fungerar.

Det här var del 1 av 3 om nudging. Nu vet ni vad nudging är och hur det fungerar. I nästa del kommer vi prata om vilka möjligheter och risker det finns med nudging. Missa inte det!

Få en gratis SEO guide för 2022

Signa upp för nyhetsbrev och få din sökmotoroptimeringsguide helt kostnadsfritt!

Fyll i din Emailadress

Bli en partner du med!

Vi har ett stort utbud av tjänster inom webbutveckling, digital marknadsföring och digital strategi. Kontakta oss för mer information om vad vi kan göra för att ta ert företag till nästa nivå.

Copyright © 2024  Digitalpartner Europe AB.
pencilenvelopegraduation-hatbookusersmap-markersmartphonebubble linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram