Månadens deal

En video skapar värde!

Ta mig till kampanjen

Nudging - möjligheter och risker

28 april, 2021

Nudging handlar om att göra en förändring i valsituationen som får en människa att bete sig på ett önskat sätt, utan att förbjuda eller ta bort några alternativ. Något som kan vara effektivt i marknadsföringssyfte. Men vilka möjligheter och risker finns det med nudging? Det ska vi gå igenom här i del 2.

Vad handlar nudging om?

Nudging handlar om att göra en förändring i valsituationen som får en människa att bete sig på ett önskat sätt, utan att förbjuda eller ta bort några alternativ. En teori bakom begreppet är att vi människor oftast vet vad som är rätt att göra. Men vi inte alltid fattar rationella beslut utan låter många av våra beslut gå på rutin och av gammal vana. Vi människor har ofta problem med självkontroll, vi faller för frestelser, skjuter upp saker eller gör som alla andra.

Läs del 1 om du vill lära dig mer om vad nudging är.

Vem kan knuffas?

Bild tagen på Nudgingbolaget

Det finns ofta ett gap mellan vilja och handling, då finns det goda chanser att nudging är rätt redskap. Nudging fungerar bäst när man riktar sig till människor som vill förändra ett beteende. Man kan då hjälpa de människorna att bete sig som de önskade att de gjorde, inte hur de gör. Bilden ovan visar gapet mellan vilja och handling, och vart människorna som vill förändra ett beteende befinner sig. Det är de människorna som befinner sig i mitten, de som vill välja cykeln ibland, som är de man ska rikta sin nudging mot för att få bäst effekt. De personerna är mer mottagliga för förändringar i sitt beteende och därmed mer mottagliga för er knuff (nudge).

Man bör undvika att rikta sin nudging mot personer med väldigt starka åsikter, då de kan vara svårt att påverka. Men det betyder inte att de inte går att nå ut till dem. Nudging går rent teoretiskt sätt att rikta mot alla individer, vissa är enklare att nå ut till medan andra är svårare att nå ut till.

Vilka möjligheter finns det med nudging?

Trots att det mänskliga beteendet är invecklat och därmed försvårar och fördröjer genomförande av framgångsrika nudgingmetoder kan en långsiktig strategi för nudging ha en betydande effekt. Insikter från psykologi som nudging bygger på kan hjälpa marknadsförare att koppla komplexa processer och mål till individers dagliga beslutsfattande.

För kunden ger nudging två fördelar:

  1. Vägledning i svåra beslutsprocesser
  2. Möjligheten att välja bort sådant som strider mot kundens önskemål

Fördel nummer ett avser idén om den begränsade rationaliteten som finns i mänskliga beslutsfattande. Även om individer vill fatta bra beslut så försvårar kognitiva begränsningar personen från att göra ett informerat val. Nudging fungerar bäst när det finns omedelbar eller kortsiktiga fördelar för kunden.

Vilka risker finns det med nudging?

En risk med nudging är att finns brist på bevis att nudging är kostnadseffektivt och att metoderna kommer ha långsiktiga effekter. Det har att göra med att alla individer fungerar olika. Vissa individer är bättre rustade för att fatta beslut och är därför svårare att nå ut till genom nudging. En annan anledning är att alla individer har valmöjligheten att välja bort valen som man erbjuder genom nudging. Det kan ibland också vara svårt att mäta effekten på nudging då effekten kan öka långsamt under en lång tid.

Det finns också en risk att företag eller organisationer manipulerar sina kunder men kallar det nudging. Manipulation hör inte ihop mer nudging. Nudging får aldrig utesluta alternativ för individer. Som utomstående kan det dock vara svårt att se skillnaden och det blir därmed svårt att upptäcka de företagen som använder sig av manipulation. När man använder sig av nudging ska man alltid som avsändare vara öppen med vem det gäller och vad den önskande effekten är.

Nu vet du lite mer om möjligheterna och riskerna med nudging. I del 3 kommer vi gå igenom hur man kan använda sig av nudging i sin kommunikation. Vi får också besök av en nudgingexpert då, det vill ni inte missa!

Få en gratis SEO guide för 2022

Signa upp för nyhetsbrev och få din sökmotoroptimeringsguide helt kostnadsfritt!

Fyll i din Emailadress

Bli en partner du med!

Vi har ett stort utbud av tjänster inom webbutveckling, digital marknadsföring och digital strategi. Kontakta oss för mer information om vad vi kan göra för att ta ert företag till nästa nivå.

Företagarna representerar över 60 000 företag över hela Sverige, deras mål är att ge företag bättre förutsättningar att lyckas. Vi är medlemmar för att vi anser välmående företag gynnar både Sverige & befolkningen.

Handelskammaren Mälardalen är en organisation som företräder regionens företag både lokalt och internationellt. Vi är medlemmar för att stötta deras arbete och för att bredda vårt nätverk.

Nyföretagarcentrum i Örebro är en organisation som hjälper nya företagare från affärsidé till fungerande bolag. Vi är medlemmar för att stötta tillväxten av nya bolag i Örebro Län.

Örebro Hockey spelar i Svenska Hockeyligan (SHL)  och kämpar för sin första SM-titel. Vi sponsrar Örebro hockey för stödja idrotten i Örebro Län.

Copyright © 2024  Digitalpartner Europe AB.
pencilenvelopegraduation-hatbookusersmap-markersmartphonebubble linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram