Månadens deal

En video skapar värde!

Ta mig till kampanjen

Vad är Emotionell intelligens?

19 maj, 2021

Emotionell intelligens (EI), Emotional intelligence, är ett mått på en persons förmåga att kunna handskas med egna och andras känslor, ha relationer, motivera sig själv och vara empatisk. Emotionell intelligens kan även kallar emotionell kvot, Emotional Quotient (EQ).

Emotionell intelligens

Historien om Emotionell intelligens

På 60-talet studerade psykologiforskaren Michael Beldoch individers sensitivitet för andras känslor. Han diskuterar denna sensitivitet, som han kallar emotionell sensitivitet, i förhållande till intelligens. Precis som man kan ha en bakomliggande generell intelligens som påverkar de kognitiva processerna borde man kunna ha en emotionell intelligens som påverkar förmågan att bedöma andras känslor tyckte han. Beldoch var den förste att använda begreppet emotionell intelligens.

Han ansåg sig kunna visa från sin forskning att förmågan att bedöma andras känslor inte görs baserat på generell intelligens utan på en annan kanske lika grundläggande förmåga. Där antar han att något som borde kunna kallas emotionell intelligens är vad han söker.

Idag associeras dock emotionell intelligens, eller EQ, främst med Daniel Goleman som 1995 skriv boken Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ. Hans sätt att framställa emotionell intelligens och dess värde som framgångsfaktor har hyllats av media och allmänheten. Den har dock kritiserats av forskare inom området. Forskarna menar att det inte rör sig om en förenklad bild utan om en skev bild.

Definitionen av Emotionell intelligens

Ofta beskrivs Emotionell intelligens som förmågan att förstå och hantera känslor, samt att använda känslomässig kunskap för att förstärka tankeverksamheten och effektivt hantera uppgifter. Emotionell intelligens innefattar empati, självmotivering, självuppfattning, självreglerande och social skicklighet. Emotionell intelligens är ett mått på den egna förmågan att socialisera eller relatera till andra.

Olika sidor av Emotionell intelligens

Egna känslorAndras känslor
Identifiering av känslorSjälvkännedom, självmedvetenhet, identifiering och differentiering av egna känslor.Identifiering och differentiering av andras känslor.
Känna sympati för.
Känna empati med.
Reglering av känslorReglering av egna känslor, stresshantering.Reglering av andras känslor, konflikthantering.

Identifiering av egna känslor handlar om att ha en viss självmedvetenhet om sina känslor och varför man känner det man känner. Den som är emotionellt intelligent kan också göra någon som är orolig lugn, kan få den som känner sig obekväm att känna sig bekväm, kan få den som är negativ att se ljusglimtar.

Områden där man studerat Emotionell intelligens

De områderna som man har studerat Emotionell intelligens inom är:

  • Utbildning och lärande
  • Arbete
  • Relationer
  • Välmående och hälsa
  • Ledarskap

Vilka problem finns det med Emotionell intelligens?

Vissa forskare menar att de studier som utförts på EI har visat att de bidrar lite eller ingenting till att förklara eller förutspå akademisk och yrkesmässig framgång. Vilket skiljer sig från IQ, som anses vara en mycket god prediktor. Det finns också flera problem kan uppstå när man ska mäta EI. Till exempel är det svårt att förhindra att en person ljuger i tester för att uppnå en högre EI.

Det mesta som skrivs och sägs om emotionell intelligens är spekulationer då uttalanden baseras på att forskare påstår att de har studerat emotionell intelligens men i själva verket har studerat något annat eller har använt så vaga formuleringar och tveksamma metoder att det inte går att komma till någon slutsats. Det är bara en liten del av alla studier som verkligen testar emotionell intelligens.

Andra problem som är förknippade med emotionell intelligens är träningsprogram som har utvecklats för att öka en persons EI. Dessa program är inte alltid genomtänkta och kan innehålla träning kring något helt annat. Programmen leder sällan till det resultat som det säger sig ge.

Hur ska man då sammanfatta Emotionell intelligens? Emotionell intelligens handlar om förmågan att förstå och hantera känslor, både sina egna och andras. Trots en del studier i ämnet är det svårt att bevisa dess effekt. Det finns en del problem gällande forskningen om EI, som att det i vissa fall är omöjligt att ta fram ett 100% korrekt resultat. Är Emotionell intelligens något som företag bör satsa mer på? Det anser vi är upp till varje företag att bestämma.

Vill du lära dig om röstsökning? Läs då vårt blogginlägg Vad är röstsökning?

Få en gratis SEO guide för 2022

Signa upp för nyhetsbrev och få din sökmotoroptimeringsguide helt kostnadsfritt!

Fyll i din Emailadress

Bli en partner du med!

Vi har ett stort utbud av tjänster inom webbutveckling, digital marknadsföring och digital strategi. Kontakta oss för mer information om vad vi kan göra för att ta ert företag till nästa nivå.

Företagarna representerar över 60 000 företag över hela Sverige, deras mål är att ge företag bättre förutsättningar att lyckas. Vi är medlemmar för att vi anser välmående företag gynnar både Sverige & befolkningen.

Handelskammaren Mälardalen är en organisation som företräder regionens företag både lokalt och internationellt. Vi är medlemmar för att stötta deras arbete och för att bredda vårt nätverk.

Nyföretagarcentrum i Örebro är en organisation som hjälper nya företagare från affärsidé till fungerande bolag. Vi är medlemmar för att stötta tillväxten av nya bolag i Örebro Län.

Örebro Hockey spelar i Svenska Hockeyligan (SHL)  och kämpar för sin första SM-titel. Vi sponsrar Örebro hockey för stödja idrotten i Örebro Län.

Copyright © 2024  Digitalpartner Europe AB.
pencilenvelopegraduation-hatbookusersmap-markersmartphonebubble linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram