Månadens deal

En video skapar värde!

Ta mig till kampanjen

30 viktiga begrepp inom digital marknadsföring

26 oktober, 2020

Det finns mängder av begrepp inom digital marknadsföring och det är svårt att hålla koll på alla. Här har vi samlat 30 begrepp som är bra att ha koll på.

5 snabba begrepp inom digital marknadsföring

  • KPI (Key Preformance Indicator) - Ett kvantifierbart mått som används för att spåra och bedöma statusen för en specifik affärsprocess.
  • CTA (Call to Action) - Begrepp som ofta används för att beskriva element eller uppmaning som tar besökaren vidare i exempelvis en köpprocess.
  • Leads - Handlar om att hitta en kvalificerad kund som kan göras om till en köpande eller säljande kund.
  • ROI ( Return on Investment) - Betyder avkastning på investeringar på svenska. ROI används för att mäta och jämföra resultat.
  • A/B-tester - Ett sätt att mäta effektiviteten i kampanjer eller webbplatsens prestation.

Ordlista för digital marknadsföring

A/B-tester

Ett sätt att mäta effektiviteten i kampanjer eller webbplatsens prestation. Med konverteringsspårning kan man se hur många av besökarna som faktiskt konverterar.

Visste du? Verktyg för konverteringspårning tillhandahålls gratis av Google Ads.

Benchmarketing

Riktmärke på svenska. Jämföra utvalda delar av sin egna organisation mot andra organisationer.

Visste du? Benchmarketing är ett kraftfullt verktyg för att hitta möjliga förbättringar i sin verksamhet.

Brand Awareness

Varumärkeskännedom på svenska. Ett mått på hur många människor inom en viss målgrupp som vet att ett specifikt märke existerar.

Content marketing

Content marketing innebär att värdefullt och relevant innehåll tillhandahålls på avsändarens plattform fortlöpande, regelbundet och konsekvent. Innehållet marknadsförs aktivt med mål att attrahera och behålla en publik från en väl definierad målgrupp. Syftet är att vinna avsändarens förtroende.

Visste du? Man brukar dela upp content marketing i fyra principer som kallas VEPA. VEPA står för värdeskapande, egen egendom, pågående och affärsnytta. Nedan förklaras deras betydelse.

Värdeskapande: Innehållet ska upplevas värdefullt i mottagarens situation.

Egen egendom: Innehållet ska tillhandahållas på egen egendom, men spridas i andras.

Pågående: Innehållet ska publiceras frekvent och konsistent.

Affärsnytta: Innehållet ska skapa affärsnytta.

CRM

Står för Customer Relationship Manager. Med CRM menar man "sätt kunden främst". Det handlar om att företag lär känna sina kunder genom en mängd historisk data som samlats in om kunderna, exempelvis köpbeteende och andra typer av interaktioner. Detta görs för att förstå kundens behov och på så sätt öka deras lojalitet men även för att locka nya kunder.

CTA

Står för Call to Action. Det är ett begrepp som ofta används för att beskriva element eller uppmaning som tar besökaren vidare i exempelvis en köpprocess.

Visste du? Call to Actions är vanligast inom e-handelssegment, där de är naturligt förekommande. De är dock minst lika viktiga inom andra segment, så som på informationswebbplatser eller företagswebbplatser. Även på dessa är det viktigt att locka besökaren till handling och visa dem vägen mot en konvertering.

Effekt

Resultat av en handling eller händelse.

Engagemang

Hur publiken/kunden/besökaren engagerar sig med den givna produkten eller tjänsten. Att kommentera, dela eller bekräfta ett förutsatt mål (fylla i personuppgifter, mejl, samla varor i en varukorg, signera, "tagga" m.m.).

Facebook Audience Insight

Ett verktyg på Facebook som ger dig en större inblick i användare som interagerar med din sida idag och potentiella användare att nå ut till. Facebook Audience Insight ger dig djupare målgruppsinsikter och kan ge dig bättre konvertingsvärde.

Growth hacking

En process där man genomför snabba tester för att se hur man kan öka tillväxten i ett företag.

Visste du? Tanken bakom growth hacking är att använda t.ex. A/B tester, sociala medier eller virala spridningsfunktioner för att få större hävkraft ur varje spenderad marknadsföringskrona.

Inbound marketing

En kundcentrerad metod som går ut på att optimera sitt innehåll på webben för att attrahera fler och rätt kunder. Genom att veta exakt vem din ideala kund är kan du anpassa innehållet utifrån personans behov och intressen.

Initial räckvidd

Hur många man inledningsvis tror att budskapet når.

Konvertering

Conversion på engelska. Konvertering är ett brett koncept som syftar till att driva nya och befintliga kunder från ett nuläge till ett önskat läge. T. ex genomför ett köp, blir medlem, bokar en tid eller registrerar sig för något.

Konverteringsfrekvens

Conversion Rate på engelska. Hur stor andel i procent av besökarna som faktiskt köper eller registrerar sig för någonting.

Konverteringsoptimering

Conversion Rate Optimization (CRO) på engelska. Endast Conversion Optimization fungerar lika bra. CRO betyder att maximera antalet besökare till konvertering (öka konverteringsfrekvensen). CRO görs genom test, mätning och analys. Genom att i t.ex. A/B test ”splitanalys” jämföra sidors konverteringsfrekvens lär man sig hur man bygger och designar en framgångsrik sida.

Konverteringspårning

Ett sätt att mäta effektiviteten i kampanjer. Med konverteringsspårning kan man se hur många av besökarna som faktiskt konverterar.

Visste du? Verktyg för konverteringspårning tillhandahålls gratis av Google Ads.

KPI

Står för Key Preformance Indicator. KPI är nyckeltal. Det är ett kvantifierbart mått som används för att spåra och bedöma statusen för en specifik affärsprocess.

Visste du? Varje affärsområde har specifika mått som bör övervakas – marknadsförare kan t.ex. spåra kampanjer, säljteam kan övervaka nya möjligheter eller potentiella kunder och ledningen kan ha koll på övergripande finansiella mått.

Leads

Leads handlar om att hitta en kvalificerad kund som kan göras om till en köpande eller säljande kund. I online världen handlar det om att konvertera webbesökaren till ett lead som man kan bearbeta.

Marketing automation

Ett samlingsnamn för processer och mjukvara som automatiserar digital marknadsföring och genererar leads. Mjukvaran underlättar för dig som marknadsförare att identifiera, hantera och konvertera kvalificerade leads då allting sker automatiskt. Ett exempel på något som många automatiserar idag är kommunikationsflöden såsom email.

Mentions

Omnämningar på svenska. Omnämningar av företaget i olika medier. Hjälper företag att förstå hur synliga de är på webben och hur de uppfattas.

Visste du? Medieanalysföretag undersöker vilka varumärken som är mest omnämnda i media. Ett sätt för företag att påverka resultatet är att anlita influencer att omnämna varumärket mot en ersättning.

Native marketing

Digital marknadsföringsmetod som går ut på att annonsera på ett sätt som är utformat som redaktionellt eller övrigt innehåll på en sida och på så vis upplevs som en naturlig del av plattformen. Fokuserar oftast på att ge mottagaren ett mervärde, snarare än information om priser, produkter och tjänster. Dock alltid betalt utrymme.

Omnichannel

Handlar om att sätta kunden i centrum och se till att den får lika bra upplevelse oavsett kanal (digitalt hjälpmedel) den väljer att handla/kontakta dig i. För att förbättra kundupplevelsen ser man till att de olika kanalerna är integrerade och samarbetar, till exempel (vid e-handel) att kunden kan hämta sin beställning från hemsidan i en fysisk butik.

Remarketing

Remarketing hjälper dig att nå personer som har besökt din webbplats eller använt sig av din app men inte slutfört en konverting. Med remarketing rikta man annonser till de potentiella kunderna. Detta görs främst i form av email där man ofta ger besökaren ett erbjudanden.

Visste du? Många tror att remarketing och retargeting är samma sak. Begreppen blandas också ofta ihop.

Retargeting

Hjälper dig att nå personer som har besökt din webbplats eller använt sig av din app. Man riktar då annonser till de besökarna när de besöker en annan webbplats inom Google Display Network eller gör en sökning på Google sök.

Visste du? Många tror att remarketing och retargeting är samma sak. Begreppen blandas också ofta ihop.

ROI

Står för Return on Investment. Betyder avkastning på investeringar på svenska. ROI används för att mäta och jämföra resultat.

Räckvidd

Ett mått på vilken andel av den tänkta målgruppen som har nåtts av budskapet.

SEA

Står för Search Engine Advertising. Betyder sökmotorsannonsering på svenska. SEA är samlingsnamn för all betald marknadsföring (annonser) i sökmotorer.

Segmentering

Dela upp marknaden i mindre delar (segment) efter olika variabler. Exempel på variabler är demografi, geografi, beteende, ålder och kön.

SEM

Står för Search Engine Marketing. Betyder sökmotormarknadsföring på svenska. SEM är en form av marknadsföring som sker via sökmotorer, exempelvis Google. SEM är ett samlingsbegrepp för SEO och SEA. Detta betyder alltså att SEM är den övegripande benämningen för både betald marknadsföring och sökmotoroptimerad marknadsföring, dvs marknadsföring via sökmotorer.

SEO

Står för Search Engine Optimization. Betyder sökmotoroptimering på svenska. SEO är ett samlingsnamn för de olika metoder och tekniker som används för att en webbsida ska synas så högt upp som möjligt bland resultaten vid sökningar i sökmotorer. Det är också en typ av digital marknadsföring som fokuserar på att ge företag ökad synlighet i sökmotorers organiska resultat. Det vill säga de resultat som inte är betalda annonser i exempelvis Google, Bing och Yahoo.

Nu har du fått lära dig ett gäng begrepp inom digital marknadsföring. Vill du veta mer om digital marknadsföring? Kontakta oss så bokar vi in ett möte över en kopp kaffe.

Det här är del 1 av 4 i serien om viktiga begrepp inom marknadsföring och webbutvecklingsbranschen. Håll utkik efter kommande delar!

Få en gratis SEO guide för 2022

Signa upp för nyhetsbrev och få din sökmotoroptimeringsguide helt kostnadsfritt!

Fyll i din Emailadress

Bli en partner du med!

Vi har ett stort utbud av tjänster inom webbutveckling, digital marknadsföring och digital strategi. Kontakta oss för mer information om vad vi kan göra för att ta ert företag till nästa nivå.

Företagarna representerar över 60 000 företag över hela Sverige, deras mål är att ge företag bättre förutsättningar att lyckas. Vi är medlemmar för att vi anser välmående företag gynnar både Sverige & befolkningen.

Handelskammaren Mälardalen är en organisation som företräder regionens företag både lokalt och internationellt. Vi är medlemmar för att stötta deras arbete och för att bredda vårt nätverk.

Nyföretagarcentrum i Örebro är en organisation som hjälper nya företagare från affärsidé till fungerande bolag. Vi är medlemmar för att stötta tillväxten av nya bolag i Örebro Län.

Örebro Hockey spelar i Svenska Hockeyligan (SHL)  och kämpar för sin första SM-titel. Vi sponsrar Örebro hockey för stödja idrotten i Örebro Län.

Copyright © 2023  Digitalpartner Europe AB.
pencilenvelopegraduation-hatbookusersmap-markersmartphonebubble linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram