Månadens deal

En video skapar värde!

Ta mig till kampanjen

3 tips för sociala medier

30 november, 2022
malou

Varför ska man som företag finnas på sociala medier?

Sociala medier är bra utav flera anledningar. Finns du på sociala medier får du inte bara en plats där du kan marknadsföra dina tjänster eller produkter utan även en plats där du kan kommunicera med dina kunder och skapa förtroende.

I en studie från Internetstiftelsen (2022) visade det sig att drygt 4 av 10 internetanvändare följer varumärken eller företag på sociala medier. Där framkom det också att 90-talisterna är de som i högst utsträckning följer varumärken och företag på social medier, bland de är det 7 av 10 användare som gör det. Men det visade sig även att det är vanligt bland andra generationer, bland personer födda mellan 70-talet och 00-talet följer minst hälften företag eller varumärken på sociala medier. Internetstiftelsen (2022) konstaterade att de två vanligaste plattformarna att följa varumärken eller företag på är Facebook och Instagram. Vilket även är de plattformarna som 90-talisterna använder sig mest utav.

Men sociala medier är tidskrävande och kan även vara krångligt. Ska man finnas med på alla plattformar? Eller räcker Facebook? Och hur ofta måste man lägga upp, är det tillräckligt att lägga upp när det finns tid över?

Därför kommer här 3 tips för hur du kan tänka när det kommer till social medier.

1. Välj rätt plattform för din målgrupp

Vilken eller vilka plattformar du borde finnas på beror på vilken målgrupp du vill nå ut till. Därför har vi samlat information om vilka generationer som använder sig utav de olika plattformarna enligt Internetstiftelsen (2022).

Facebook

Facebook används av mer än hälften av alla internetanvändare, även i de äldsta generationerna. Facebook-användandet har en tydlig topp bland 90-talister, därefter sjunker användningen kraftigt bland de yngsta 00- och 10-talisterna. När det kommer till 00-talisterna har hälften använt Facebook under ett år och dagligen är det är endast 2 av 10 utav 00-talisterna som använder Facebook.

25% av internetanvändarna följer varumärken eller företag på Facebook. Det är vanligast för 70-, 80- och 90talister att följa varumärken eller företag på Facebook. Närmare 4 av 10 personer födda på 70-, 80- och 90-talet följer varumärken eller företag på Facebook.

Instagram

Instagram är populärast bland personer som är födda på 80-, 90- eller 00-talet. Hela 7 av 10 utav de födda på 90-talet använder Instagram på en daglig basis. Även bland personer födda på 50-, 60- och 70-talet är användandet av Instagram förhållandevis högt. Bland personer födda på 60- och 70-talet använder knappt hälften Instagram dagligen.

30% av internetanvändarna följer företag eller varumärken på Instagram. Dessutom är det närmare 6 av 10 personer födda på 90-talet följer varumärken eller företag på Instagram. Drygt 4 av 10 personer födda på 80-talet och 00-talet följer varumärken eller företag på Instagram.

Linkedin och övriga sociala medier

Däremot är det knappt 1 av 10 internetanvändare som följer varumärken eller företag på Linkedin och Youtube. Fortsättningsvis följer endast några få procent företag eller varumärken på Tiktok, Twitter och Snapchat. Däremot följer personer födda under 00-talet i högre grad varumärken eller företag på Youtube eller Tiktok, jämfört med övriga generationer.

Personerna som använder Linkedin är nästan enbart personer mellan 18–65 år. Framförallt är det personer i åldern 32–62 år som använder Linkedin. Linkedin är särskilt stort bland tjänstemän, det senaste året har närmare 6 av 10 tjänstemän har använt Linkedin.

Vilka plattformar ska du satsa på?

Vid en jämförelse av vilka som använder Instagram respektive Facebook, kan man se att bland personer födda tidigare än eller på 80-talet är Facebook den plattform flest använder på daglig basis. Medan Facebook och Instagram är jämnstora bland personer födda på 90-talet. Och slutligen är det få som använder Facebook dagligen av 00-talisterna men bland de är det mycket vanligare att använda Instagram dagligen (Internetstiftelsen, 2022).

Därför varierar det vilken plattform du bör använda utifrån vilken målgrupp du vill nå ut till, vill du t.ex. nå ut till personer födda på 00 talet är inte Facebook den plattformen du ska lägga mest tid på medan om du vill nå ut till folk födda på 80-talet är Facebook perfekt för det.

2. Var konsekvent

Låt det inte gå för lång tid mellan att du lägger upp inlägg, du vill inte att dina följare ska glömma bort dig. Men du ska inte spamma dina följare. Ta dig tid att göra inlägg med bra och värdefullt innehåll med jämna mellanrum istället för att lägga upp nya inlägg hela tiden. Om du är konsekvent med vad du lägger upp på sociala medier och hur ofta vet dina följare vad de kan förvänta sig utav dig och när de kan förvänta sig det.

3. Anpassa ditt innehåll

Anpassa innehållet i dina sociala medier utefter vilken din målgrupp är, formatet och plattformen. Ha i åtanke när du postar dina inlägg vilken din målgrupp är. Precis som du anpassar ditt språk när du pratar med olika personer i verkligheten bör du göra det på dina sociala medier. Är din målgrupp från den äldre generationen är det mycket möjligt att de inte förstår om du använder dig av slangord som ungdomar ofta uttrycker sig med.

Du bör även anpassa innehållet efter plattformen, en lång text som denna fungerar bra på en blogg men på t.ex. Instagram som är en bildplattform hade det blivit alldeles för mycket text. Du kan återanvända samma innehåll på flera plattformar men tänk på att anpassa ditt innehåll efter plattformen. Skulle innehållet i det här inlägget anpassas efter Instagram t.ex. skulle antagligen några bilder med ett tips och lite text på varje vara bättre än att försöka få in all den här informationen i beskrivningen.


Vi hoppas du har uppskattat de här tipsen för sociala medier

Hoppas det här inlägget har varit hjälpsamt för hur du kan tänka när du använder dig av sociala medier. Om vill veta mer om hur vi på Digitalpartner kan hjälp dig med dina sociala medier kan du titta på den här sidan eller kontakta oss!

Källa:

Internetstiftelsen. (2022). Svenskarna och internet. En årlig studie av svenska folkets internetvanor. https://svenskarnaochinternet.se/rapporter/svenskarna-och-internet-2022/

Få en gratis SEO guide för 2022

Signa upp för nyhetsbrev och få din sökmotoroptimeringsguide helt kostnadsfritt!

Fyll i din Emailadress

Bli en partner du med!

Vi har ett stort utbud av tjänster inom webbutveckling, digital marknadsföring och digital strategi. Kontakta oss för mer information om vad vi kan göra för att ta ert företag till nästa nivå.

Företagarna representerar över 60 000 företag över hela Sverige, deras mål är att ge företag bättre förutsättningar att lyckas. Vi är medlemmar för att vi anser välmående företag gynnar både Sverige & befolkningen.

Handelskammaren Mälardalen är en organisation som företräder regionens företag både lokalt och internationellt. Vi är medlemmar för att stötta deras arbete och för att bredda vårt nätverk.

Nyföretagarcentrum i Örebro är en organisation som hjälper nya företagare från affärsidé till fungerande bolag. Vi är medlemmar för att stötta tillväxten av nya bolag i Örebro Län.

Örebro Hockey spelar i Svenska Hockeyligan (SHL)  och kämpar för sin första SM-titel. Vi sponsrar Örebro hockey för stödja idrotten i Örebro Län.

Copyright © 2024  Digitalpartner Europe AB.
pencilenvelopegraduation-hatbookusersmap-markersmartphonebubble linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram